• Registreeri
 • Partnerite portaal

  Asjakohane teave

  Tootja garantii on piiratud


   
  Tootja garantii on piiratud. Tootja garantii ja piiramise tingimused on esitatud mobiilsideseadmete kasutusjuhendites, -juhistes, garantiitunnistustes või muudes tootja esitatud ametlikes dokumentides.

  Statistika: MTTC piirab kuni 8 protsenti. Kõigist mobiilsideseadmete garantiidest kuus. Peamiseks põhjuseks on kasutusjuhendite juhistest mittekinnipidamine.

  Enamikul juhtudel tootjagarantii ei kehti:

   

  - Korpuse osadele, välja arvatud juhul, kui tunnustatakse tootmisdefekt.
  - Telefonile või selle tarvikutele, kui seadme omanik ei ole järginud kasutusjuhendis esitatud tingimusi.
  - Mobiiltelefonile või selle tarvikutele, kui neid kasutati mitte selleks ettenähtud otstarbel.
  - Telefoniaparaadile, mida kasutati mitte tootja poolt sertifitseeritud tarvikutega (võrgu- ja akulaadijate, autoseadmetega jne).
  - Telefonile või selle tarvikutele, kui leitakse mehaanilisi või keemilisi kahjustusi, korrosiooni, oksüdeerumist.
  - Telefoniaparaadile või selle tarvikutele, kui rike on põhjustatud loodus- või muudest teguritest, mis ei sõltu tootjast (äike, lühised jne).
  - Mobiiltelefonile, kui sellega kasutati valesti akut või laadimisseadmeid.
  - Telefonile või selle tarvikutele, kui neid remonditi vajalikke tootjapoolseid volitusi mitteomavas hoolduskeskuses.
  - Telefonile või selle tarvikutele, kui on rikutud, muudetud või kustutatud mobiiltelefoni aparaadi IMEI-number või tarvikute seerianumber.
  - Telefonile, kui mõne aja pärast on vähenenud selle aku võimsus või laetud aku tööaeg.
  - Mobiiltelefonile või selle tarvikutele nende elementide loomuliku kulumise tõttu.
  - Tarkvaratoodetele ja informatsioonile, mis ei ole tarnitud koos tootega, vaid on iseseisvalt seadistatud, salvestatud või on loodud kasutaja enda poolt.
  - Telefonile või selle tarvikutele, kui defekt on põhjustatud konstruktsiooni, telefoni skeemide või põhivarustuse muudatusest.
  - Mobiiltelefonile, kui selles on avastatud viirusprogramme.
   
  Garantiitingimuste rikkumiste näited.
   
  Mehhaanilised kahjustused (roheline joon näitab, et telefoni siseekraan on katki/ kokkupressitud jne):
   
   

  Niiskuskahjustused telefoni põhiplaadil - rikkeid näitab valged kontaktikohad (tavaliselt on kontaktid läikivad ja puhtad):

   
   
   
  Mehhaanilised välised kahjustused: katki on puuteklaas või muu välimine osa:

   

   

  Kasutatavate tarvikute kahjustused - katki/ kahjustatud juhe:

   
  Loetelu ei ole ammendav ja on üldist laadi. Täpsed garantii piiramistingimused on kirjeldatud mob. varustuse kasutusjuhendis, garantiitingimustes vms.

   

      Volitatud hooldekeskus
  Jaga